Lumina Malolos to Bria Malolos

Ang Bahay ni Juan sa Malolos, Lumipat na! Ang Lumina Homes Malolos ay nagpalit na ng pangalan, ang tawag na sa dating Lumina Malolos ay Bria Malolos na. Ang Lumina Homes at Bria Homes ay parehas na pagmamay-ari ng dating senador Manny Villiar na nakapailalim sa mother company na Vista Land Inc. Kaya sa mga clients na nakabili sa dating Lumina Malolos, wala po kayong dapat na ipag-alala.

Related

Spread the love